Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

ČIPA : Konference sester

Konference sester 

 

Česká iniciativa pro astma

ČIPA o.p.s.

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

IČO: 25738721, DIČ: CZ25738721

 

pořádá

 

25. a 26.11.2011

 

XI. konferenci sester

Astma a alergie: Příběhy z našich ordinací

Odborným garantem programu je Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

 

 

Místo konání:Hotel Pyramida, Praha 6 – Břevnov (tramvaj č. 22)

Registrace:25.11.2011:13.00 – 15.00hodin

 

 

 

Podrobný program konference bude k dispozici v září.             

Organizační informace

 

Závaznou přihlášku pošlete poštou nebo e- mailem do 15. září 2011

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu MS Word ZDE

 

  • Účastnice budou evidovány podle pořadídoručených přihlášek. Pokud z kapacitních důvodů nebude možno přihlášku přijmout(max.250 účastnic), dostanete o tom písemné vyrozumění.
  • Přihlásit se lze i na e-mailové adrese cipa@volny.cz. V tomto případě je nutné uvést veškeré požadované údaje ! (viz písemná přihláška)
  • Na základě přihlášky bude vystavena a poslána zálohová faktura s přiděleným variabilním symbolem.
  • Platbu poukažte na účet: 155 012 188 / 0300, VS: = č. obdržené faktury .
  • Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží každá účastnice nebo platící organizace poštou po připsání platby na náš účet.
  • Registrační poplatek je nutné uhradit v termínu splatnosti zálohové faktury.
  • Při neúčasti na konferenci, nelze účastnický poplatek vrátit s výjimkou mimořádných důvodů na základě písemného zrušení přihlášky do 7 dnů před konferencí.

 

Ubytování , stravovánív hoteluhradí ČIPA o.p.s.

 

Registrace k ubytovánív  HOTELU Pyramidaod 13 hod.25.11.2011

 

Konference bude ohodnocena Českou asociací sester přidělením kreditů za aktivní i pasivní účast. Každá účastnice obdrží certifikát s počtem kreditů.

 

 

 

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595