Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

ČIPA : Čestní lektoři ČIPA

Čestní lektoři ČIPA 

Titul "Čestného lektora České iniciativy pro astma" byl v nedávných dnech při příležitosti významných životních příležitostí udělen rozhodnutím kolegia ředitele dvěma skvělým osobnostem České respirační medicíny.

Při příležitosti zasedání lektorského sboru ČIPA ve Vráži u Písku dne 7.11.2009 byl tento prestižní titul udělen prof. MUDr. Vladimíru Vondrovi, DrSc.

Profesor Vondra je neúnavným motorem péče o astma a CHOPN v České republice, člověk, který stál u zrodu mnohých vyšeřovacích metod, jeden z mála, který u nás po dlouhá léta soustavně pracuje v oboru epidemiologie astmatu a CHOPN. Podílí se i na tvorbě doporučených postupů, s chutí a enthusiasmem publikuje jak v oblasti astmatu, tak v oblasti CHOPN. Vladimír je nicméně i osvědčeným kamarádem, parťákem a jedním z pilířů české respirační medicíny. Titul čestného lektora ČIPA mu zcela po zásluze patří a bylo nám velikou ctí, že Vladimír Vondra přijal naše pozvání na zasedání do Vráže a čestné ocenění ČIPA přijal.

Milý Vladimíre, přejeme Ti hodně zdraví, pohody a chuti do další práce a ať Ti elán vydrží...

 

Druhým čerstvým nositelem titulu "Čestný lektor České iniciativy pro astma" se stal 26.11.2009 prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc. Profesor Král oslavil své jubileum při slavnostním semináři v Hradci Králové, na kterém se sešla spousta přátel, žáků i obdivovatelů. Při semináři byly zrekapitulovány především Slávkovy zásluhy o obor, jeho soustavná práce s pacienty, péče o vzdělávání laiků v oblasti astmatu i dalších respiračních nemocí. Bohuslav Král je jedním ze zakladatelů ČIPA, tehdy jako zástupce Společnosti fyziologie a patologie dýchání. Málokdo možná ví, že prof. Král stál i u zrodu Národního centra pro těžké astma, které má svou hlavní základnu právě v Hradci Králové.  Slávka známe všichni jako i člověka laskavého, neúnavného, skvělého a veselého společníka a jsme rádi, že jsme měli a nadále máme možnost s ním spolupracovat. I Tobě, Slávku, přejeme moc a moc zdraví, elánu, radosti a spokojenosti. A i Tvůj elán a Tvé rady budeme rádi v ČIPA dále využívat a s úctou se od Tebe učit.

Petr Pohunek.

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595