Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

7A

7A 

7A - 7x o alergii a astmatu pro školu - celorepublikový projekt

Logo projektu 7A

  Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu je celostátním dlouhodobým projektem, který reaguje na stále vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu. V posledních letech došlo k významnému  zlepšení zdravotního stavu nemocných alergií a astmatem, především po zavedení moderních preventivních léků a léčebných postupů a opatření do praxe. U většiny nemocných dochází ke stabilizaci onemocnění a kvalita jejich života je srovnatelná se zdravými lidmi. Přesto se stále mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace. Většina alergických onemocnění začíná v dětství, proto je vysoce pravděpodobné, že zhoršení stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po dosud provedených průzkumech je jasné, že školy na takové situace v současné době nejsou připraveny. Předkládaný projekt proto nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky.  

Cíle projektu

 • zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů a dalších pracovníků mateřských, základních a středních škol v problematice alergických onemocnění a astmatu,
 • naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole,
 • představit možnosti aplikace daného tématu v běžné výuce v souladu s rámcovými vzdělávacími programy,
 • naučit pedagogy aktivně vyhledávat rizikové děti s alergií či astmatem,
 • aktivně zapojit učitele do úpravy školního (i mimoškolního) prostředí, aby bylo vhodné i pro alergiky,
 • podpořit dialog mezi rodiči a učiteli alergických dětí,
 • rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, pomáhat školám naplňovat jeden z cílů vzdělávání, jímž je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný.

Záměr projektu

 • regionální vzdělávací semináře pro pedagogy s jednotným společným základem pro celou republiku,
 • příprava edukačních materiálů na CD pro účastníky, sborníku přednášek, metodické příručky pro pedagogy, DVD k aktivnímu využití ve školní výuce,
 • příprava informačních materiálů pro žáky a studenty, konzultační interaktivní možnosti na webu ČIPA, o.p.s. – www.cipa.cz.

Cílová skupina7A - prezentace na ministerstvu školství

 • pedagogové a další pracovníci mateřských, základních a středních škol (gymnázií, odborných škol, učilišť),
 • děti mateřských škol, žáci základních a středních škol.

Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu vychází svým obsahem i cíli ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století - „Zdraví 21“ a z vládního dokumentu Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, z materiálů Státního zdravotního ústavu o prevalenci alergií a astmatu v ČR v letech 1996 – 2006 a z dokumentu GINA  (Global Initiative for Asthma 2006, 2007, 2008) – Global Strategy for Asthma Management and Prevention  a jeho české verze Diagnostika, léčba a prevence průduškového astmatu v České republice; Uvedení globální strategie do praxe, Praha 2008.   Projekt 7A byl pedagogické veřejnosti poprvé představen na 12. ročníku akce Fórum výchovy ke zdraví (duben 2009, Benešov u Prahy). První pilotní seminář se uskutečnil v květnu 2009 Prezentace projektu na ministerstvu školstvív Třebíči v kraji Vysočina. Projekt byl oficiálně zahájen 8. září 2009 seminářem na MŠMT v Praze (viz foto).   Iniciátorem a odborným garantem obsahové náplně celého projektu je ČIPA, o.p.s. se svým lektorským sborem.

 
Ředitel ČIPA, o.p.s.:   Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Autoři projektu:           MUDr. Jarmila Richterová, MUDr. Jan Richter, PaedDr. Lenka Kubrichtová     
Projekt je financován z prostředků ČIPA o.p.s. a z nezávislého edukačního grantu společnosti GlaxoSmithKline.
    
Projekt získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akreditace MŠMT Č.j. 15 819/2009-25   
Záštitu nad projektem převzala kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice dne 25.5.2010.
První krajský seminář se uskutečnil  6.10.2009 pro kraj Vysočina v Jihlavě.   

Počty proškolených pedagogů

v jednotlivých krajích ČR  2009 - 2013, (k 20.11.2013)

26. 5. 2009 - pilotní seminář Třebíč - 44

8. 9. 2009 - zahajovací seminář MŠMT ČR - 74 

1.       Jihočeský kraj 4x - 122

2.       Jihomoravský kraj 4x - 101

3.       Karlovarský kraj 4x - 112                                

4.       Královéhradecký kraj 4x - 108  

5.       Liberecký kraj 4x - 84  

6.       Moravskoslezský kraj 4x - 105

7.       Olomoucký kraj 4x - 115  

8.       Pardubický kraj 6x - 123  

9.       Plzeňský kraj 4x - 101 

10.     Praha 4x - 106

11.     Středočeský kraj 4x - 111

12.     Ústecký kraj 4x - 120

13.     Vysočina 5x - 156 

14.     Zlínský kraj 4x - 125

Celkem 72 seminářů, proškoleno 2028 pedagogů

5. rok celorepublikového projektu

pod záštitou Kanceláře WHO v ČR

metodické semináře pro učitele mateřských, základních a středních škol, reakreditace  MŠMT Č.j. 14 045/2009-25-27526 186/2012-25-442, do 27.7.2015

=============================================

„Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“

Jihočeský kraj

6. prosince 2012 - ZŠ a MŠ Míkova 64, Tábor - Měšice (14)

Jihomoravský kraj

28. listopadu 2011 - Gymnázium INTEGRA Brno, s.r.o., Rašelinová 11 - 18

Královéhradecký kraj

  8. března 2010 - ZŠ Náměstí Míru 283, Vrchlabí - 33    

10. prosince 2012 - MŠ Javornice, čp. 106, (3)

Moravskoslezský kraj

26. května 2011 - Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, s.r.o. a Soukromá OA  v Ostravě, s.r.o., U Haldy 18, Ostrava 700 30 - 18

22. února 2012 - MŠ Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, (6)

Olomoucký kraj

  5. března 2012 - ZŠ a MŠ Svatý kopeček, Dvorského 33, Olomouc - 20

22. února 2013 - ZŠ a MŠ Schola Viva, o.p.s, Erbenova 2289/16, Šumperk - 36

Pardubický  kraj                    

24. října 2013 - Mateřská škola Řestoky 130, 538 51Chrast - 3

Plzeňský kraj

  3. května 2010 - ZŠ Kostelní 283 Tachov + ZŠ Stráž - celkem obě školy - 33   

30. října 2013 - 14. ZŠ Zábělská 1220/25, Plzeň - 37

Kraj  Praha

6. prosince 2010 - ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - 18

Ústecký kraj

4. března 2013 - Spec. ZŠ a MŠ U Červeného kostela 110/29, Teplice - 23

8. listopadu 2013 - Masarykova ZŠ, Karlovarská 181, Lubenec  - 14 + ZŠ Komenského 393, Kryry  - 16

Kraj Vysočina

27. března 2013 - ZŠ Konečná 1884, Havlíčkův Brod - 22

Zlínský kraj

19. listopadu 2012 - Základní škola a Mateřská škola speciální, Šafaříkova 961, Uherské Hradiště - 30

Celkem od 26. května 2009 do 31. prosince 2013 18 škol v 11 krajích  

   

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595