Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Informace pro pacienty : Test kontroly astmatu

Test kontroly astmatu 

Test kontroly astmatu je mezinárodní standardizovaný písemný test, na jehož přípravě se podílela řada nezávislých odborníků. Test umožní lékařům i pacientům rychlé zhodnocení úrovně kontroly astmatu. Snahou lékaře i pacienta by mělo být úpravou léčebného režimu dosáhnout co nejvyššího bodového skóre v testu, a tím zvýšit úroveň kontroly pacientova onemocnění.
Moderní farmakoterapie dnes umožňuje udržet astma pod úplnou kontrolou. Astmatem trpí každý dvanáctý Čech a zdaleka ne každý nemocný dosahuje jeho úplné kontroly.

Test kontroly astmatu zjišťuje, jak se astma projevilo u pacientů během posledních čtyř týdnů, jak dlouhou dobu nemoc pacientovi bránila v běžné denní činnosti, jak často měl pacient pocit ztíženého dýchání, příznaky v noci, jak byl pacient nucen použít úlevový inhalační lék, a celkové subjektivní hodnocení astmatu. Podle celkově dosaženého skóre si může pacient okamžitě ověřit úroveň kontroly svého astmatu. Dosažení výsledku 25 bodů znamená úplnou kontrolu onemocnění.

 Test hodnotí především příznaky nemoci a k úplnému a přesnému hodnocení je vždy třeba vyhodnotit i objektivní parametry, především hodnoty spirometrického vyšetření. Test kontroly astmatu nicméně velmi užitečně vyplňuje určitou mezeru v hodnocení kontroly astmatu tím, že pomáhá standardně objektivizovat pocity a vnímání nemoci samotným nemocným. Průběžné a pravidelné hodnocení testem pak umožní sledování vývoje kontroly nemoci v čase a zjistit i odpověď na léčbu.

Test pacienti získají v čekárnách odborných lékařských ordinací, najdou jej také v odborných i laických mediích. Úroveň kontroly svého astmatu si pacienti mohou změřit také na internetu na stránkách www.astmatest.cz.

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595