Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Informace pro zdravotníky

Informace pro zdravotníky 

Členové lektorského sboru České iniciativy pro astma pro vás připravují texty zabývající se některými hlavními problémy spojenými s diagnostikou a léčbou alergie a astmatu. Tyto informace budeme postupně doplňovat a rozšiřovat.

Na této stránce budeme rovněž zveřejňovat některé návrhy či konečné verze doporučených postupů.

Upozorňujeme, že tyto informace jsou určeny hlavně pro lékaře a zdravotníky a mohou být někdy laikům hůře srozumitelné. Nicméně i laický čtenář může v těchto příspěvcích najít zajímavé informace. Informace z těchto příspěvků by však každý pacient měl nejprve probrat se svým ošetřujícím lékařem.

   1. Asthma bronchiale ve stáří     
      (MUDr. Bronislava Novotná)

   2. Asthma bronchiale a těhotenství
      (MUDr. Bronislava Novotná)

   3. Operační výkony u nemocných s průduškovým astmatem
      (MUDr. Zdena Paráková)

   4. Přechod na nefreonové inhalační systémy
      (Eva Kašáková)

   5. Seriál o průduškovém astmatu
      (Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.)

   6. Upozornění na používání léků v těhotenství 

   7. Těžké a obtížně léčitelné astma bronchiale
      (MUDr. Vratislav Sedlák)

   8. Možnosti imunomodulace u astmatu
      (Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.)

9. Specifická imunoterapie a bronchiální astma
      (prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.)

Přehled odborných akcí ČPFS a ČSAKI v roce 2020.

Partneři

© 2007-2021 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595