7. prosince 2008

Anafylaktická reakce

Co to je a jak se zachovat...

Nový článek pro laickou veřejnost napsal odborník z nejpovolanějších - doc. MUDr. Vítr Petrů, CSc.

Čtěte zde.