Česká iniciativa pro astma Aktuality Astma a cystická fibróza
23. března 2008

Astma a cystická fibróza

Co mají společného a čím se liší?

Astma je chronickou respirační nemocí, kterou lze v současné době obvykle dostat dobře pod kontrolu. Některé jiné nemoci mohou být svým průběhem o mnoho závažnější a potřebují i jinou léčbu. V počátcích však mohou být s astmatem zaměněny.

Jednou z takových nemocí je závažné vrozené onemocnění - cystická fibróza. V současné době se často setkáváme s nemocnými, u nichž je cystická fibróza diagnostikována zbytečně pozdě a jsou často nesprávně léčeni jako astma.

Přinášíme zajímavé povídání s MUDr. Janou Bartošovou, významnou odbornicí v péči o cystickou fibrózu v České republice.

Přečtěte si zde, co má astma s cystickou fibrózou společného a v čem se obě nemoci liší.