9. dubna 2016

ČIPA slaví 20 let!

Dne 26.3.2016 uplynulo 20 let od ustavení České iniciativy pro astma, o.p.s. a vydání prvního moderního doporučeného postupu pro péči o astma v České republice.

V roce 1995 vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) Globální strategii péče o astma a jeho prevenci. V tomto dokumentu již byl nový léčebný postup plně integrován. Uplatnění těchto doporučených postupů v praxi přineslo nemocným po celém světě razantní změnu kvality života i prognózy jejich nemoci.

Skupina odborníků z tří odborných společností (České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti fyziologie a patologie dýchání), se k této celosvětové iniciativě velmi rychle přihlásila založením České iniciativy pro astma o.p.s. (ČIPA).

Pod záštitou ministra zdravotnictví, předsedy ČLS JEP a výborů jmenovaných odborných společností, vyhlásila 26.března 1996 se svým vznikem ČIPA i českou Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice.

I v našich podmínkách šlo o přelomový dokument, jehož důsledné uplatňování i u nás vedlo k počátku zásadních změn ve zvládání astmatu a v jeho dlouhodobé prognóze.

Jako hlavní cíle si ČIPA o.p.s. stanovila:

 • informovat odbornou o laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat ji uvádět do praxe;
 • iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené:
  •  nemocným
  •  zdravotnickému personálu
  •  specialistům i praktickým lékařům
  •  učitelům
  •  veřejné správě a jejím orgánům
  •  široké veřejnosti
 • vydávat odborné tiskové materiály, videoprogramy, organizovat semináře a mediální kampaně zaměřené na komplexní problematiku astmatu s důrazem na edukaci astmatiků.

Své cíle ČIPA naplňuje různými cestami. Dále vydává postupně inovované doporučené postupy shrnující celosvětově akceptované nejnovější názory na optimální postupy při diagnostice, léčbě a prevenci astmatu. Pro laickou veřejnost byly napsány přehledné a vysvětlující brožurky a knihy a pravidelně je vydáván časopis Alergie, astma, bronchitida. Pod garancí ČIPA byla připravena řada výukových filmů pro veřejnost i televizní pořady o astmatu. ČIPA vydává i tématické informační publikace pro laickou veřejnost, Edice ČIPA, které jsou k dispozici v běžné síti knihkupectví.

V letech 1999 - 2001 uspořádala ČIPA velkou sérii 67 víkendových kurzů o astmatu s účastí více než 3000 praktických lékařů (65 % všech praktických lékařů pro děti a dorost a 38 % všech praktických lékařů pro dospělé). Tato vzdělávací aktivita přinesla významné zlepšení diagnostiky astmatu i v péči o něj v primární péči. V současné době je stěžejní aktivitou vzdělávací program pro učitele mateřských, základních a středních škol. Tato série vzdělávacích seminářů probíhá po celé republice již d roku 2009 a je zaměřena na informování učitelů jak o příznacích astmatu, které mohou zachytit při svém každodenním kontaktu s dětmi, tak na řešení případných akutních a nebezpečných situací při akutních projevech astmatu nebo těžkých alergických reakcích. Od letošního roku se ČIPA vrací opět k vzdělávacím seminářům pro praktické lékaře pro děti a dorost.

ČIPA je i organizátorem celé řady dalších odborných setkání a aktivit. Tradičním každoročním vyvrcholením práce je květnová konference u příležitosti celosvětového Dne astmatu, jejíž součástí je odborný seminář pro lékaře. S tím souvisí i setkání s pacienty a volně přístupné informační středisko ve formě velkého stanu s možností měření plicní funkce. Regionálně jsou organizována setkání s veřejností. Členové lektorského sboru ČIPA, jichž je v současnosti 50, také oslovují laickou veřejnost formou článků v denním tisku nebo vystoupení v rozhlase a v televizi.

Každoročně se na podzim konají výukové konference pro zdravotní sestry-specialistky, pracující v alergologii a klinické imunologii a v pneumologii.

ČIPA je provozovatelem známé Pylové informační služby, s jejímiž údaji se setkáváme po většinu roku v médiích.

Významné jsou mezinárodní kontakty. ČIPA je členem Generálního shromáždění GINA a členem EFA (Evropské federace asociací pacientů s alergií a chronickými respiračními chorobami). ČIPA připravila v minulosti i některá významná mezinárodní odborná setkání. V roce 2001 pořádala Mezinárodní pediatrický kongres o respiračních a alergických chorobách u dětí (IPRAC 2001), v roce 2006 evropskou pediatrickou konferenci alergologů a pneumologů (Paediatric Joint Meeting EAACI/ERS 2006 ) a také výroční konferenci EFA/ČIPA (2006).

Dvacáté výročí činnosti ČIPA, o.p.s. je příležitostí k bilancování. Od roku 1996 se v péči o astma u nás velmi mnoho změnilo.

Plakát k 20.výročí ČIPA o.p.s. ke stažení ZDE