10. ledna 2009

GINA 2008

Nový dokument GINA

Aktuální verze doporučených postupů Globální iniciativy pro astma je dostupná na adrese www.ginasthma.org