14. února 2019

Kampaň Astma Zero

Česká iniciativa pro astma se podílí na celosvětové kampani Astma Zero - nulová tolerance k astmatickým záchvatům.

Astmatický záchvat je závažným stavem, při kterém může být pacient ohrožen na životě. Je vyvrcholením aktivity nemoci a výsledkem nekontrolovaného zánětu v dýchacích cestách. Astmatický záchvat může postihnout každého nemocného, i toho, jehož nemoc jinak probíhá jen mírně a nepůsobí významné potíže. Astmatickým záchvatům se dá předcházet tím,že astma je pod kontrolou a zánět v dýchacích cestách je používáním pravidelné preventivní léčby potlačen na naprosté minimum. I když astma zatím zcela vyléčit neumíme, umíme jej velmi dobře léčit a máme k dispozici moderní vysoce účinné a velmi bezpečné preventivní léky. Kampaň Astma Zero má připomenout, že astmatický záchvat není nutností a že se s jeho výskytem v dnešní době nelze smířit. 

Podrobnosti o celé kampani naleznete na stránkách www.astma-zero.cz