Česká iniciativa pro astma Aktuality Projekt 7A-Astma a alergie ve škole
3. ledna 2020

Projekt 7A-Astma a alergie ve škole

I v roce 2020 pokračuje edukační projekt 7A - 7x o alergii a astmatu.
Projekt je určen pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a jeho cílem je zvýšit informovanost učitelů i nepedagogického personálu o alergii a astmatu a naučit je, jak k nemocným dětem přistupovat a případně jak řešit akutní situace.

Webové stránky projektu 7A jsou zde:

www.alergieveskole.cz

 Školy, které by měly zájem, prosím pište na cipa@volny.cz

V současné době nabízíme celodenní výukový program pro pedagogický i nepedagogický personál škol s udělením certifikátu "Škola přátelská dětem s astmatem a alergií" při proškolení všech zaměstnanců školy.