14. srpna 2016

Smutná zpráva

Odešel lektor ČIPA, MUDr Jiří Režný

Dne 4.srpna 2016 zemřel ve věku 72 let náš dlouholetý přítel, kamarád a kolega, alergolog z Kolína, MUDr. Jiří Režný…

Jiří byl nejen skvělý lékař a odborník, skvělý lektor, učitel a vždy dobrý rádce. Byl to především báječný kamarád a člověk, na setkání s nímž jsem se vždy těšil a který byl velkou jistotou ve všem, co jsme společně dělali.

Absolvovali jsme společně nesčetně akcí, setkání, kurzů i odborných konferencí, setkávali jsme se při přípravě odborných dokumentů i někdy jen tak, při různých příležitostech. Byla to vždy moc prima setkání.

Jiří odvedl pro Českou iniciativu pro astma obrovský kus práce a byl v ní velmi aktivní od samého začátku. Moc jsme si všichni vážili jeho zkušenosti, nadhledu, odborných názorů i dobrých rad. Jeho práce pro ČIPA o.p.s. byla oceněna v roce 2014 po zásluze titulem „Čestný lektor České inciativy pro astma“.

I když si jej budeme jistě všichni napořád pamatovat a budeme si jej stále připomínat, bude nám strašně moc chybět.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

ředitel České inciativy pro astma, o.p.s.