Česká iniciativa pro astma Aktuality Světový den astmatu 2024
22. dubna 2024

Světový den astmatu 2024

„Vzdělávání o astmatu posiluje…“

Odborná konference

Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1
3.5.2024
9.00 - 14.00

Program

9.00 – 9.30

 • Zahájení – Informace z ČIPA
  Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Ředitel ČIPA (10 minut)
 • Udělení titulu Čestný lektor ČIPA (10 minut)

9.30 – 11.30

 • Problémy péče o dětské respirační nemoci v prostředí země s nižšími a středními příjmy. Prof. Pierre Goussard, M.D.
  Tygenberg Hospital, Stellenbosch, Jihoafrická republika. (30 minut)
 • Remodelace a dlouhodobá rizika astma bronchiale.
  MUDr. Lucie Heribanová – Pneumologická klinika 1. LF UK a TN Praha. (25 minut)
 • Protizánětlivá úlevová léčba v léčbě astmatu (AIR) u pacientů od 6 let věku.
  Prim. MUDr. Viktor Kašák, Lerymed spol. s r. o. Oddělení respiračních nemocí, Praha. (25 minut)
 •  Diferenciální diagnostika obstrukčních stavů u dětí.
  MUDr. Václav Koucký, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha. (20 minut)

11.30 – 12.00 Přestávka – návštěva výstavy (občerstvení)

12:00 – 14:00

 • Aktuální epidemiologická situace pertuse v České republice.
  MUDr. Kateřina Fabiánová, Státní zdravotní ústav (25 minut).
 • Neurogenní zánět a asthma bronchiale.
  Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. – Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc. (20 min)
 • Těžké astma …?
  MUDr. Eva Voláková, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc. (20 minut)
 • Praktický pohled na volbu a použití inhalačních systémů v léčbě astmatu u dětí.
  Eva Kašáková, Lerymed spol. s r. o. Oddělení respiračních nemocí, Praha. (20 minut)

Měření spirometrie pro veřejnost bude tradičně k dispozici zdarma na Náměstí Míru (před kostelem sv. Ludmily) ve čtvrtek 25.4.2024 od 9 do 15 hodin. Na místě bude k dispozici i lékař, který s příchozími výsledky hned zkonzultuje.

Akce se koná pod záštitou starosty Prahy 2 pana Jana Korsesky.