Česká iniciativa pro astma Aktuality Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
30. ledna 2020

Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Zemřel profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta olomoucké pneumologické kliniky.

Česká iniciativa pro astma se smutkem oznamuje, že ve věku 66 let náhle zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, bývalý předseda České pneumoftizeologické společnosti, dlouholetý předseda České aliance proti respiračním onemocněním (ČARO), člen kolegia ředitele ČIPA. Byl i čestným členem Evropské respirační společnosti (ERS) a zakládajícím členem Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózní nemoci (WASOG). Pan profesor byl vynikajícím a uznávaným odborníkem v širokém spektru pneumologie a vynikajícím bronchologem. Byl to ale hlavně dlouholetý kolega a kamarád, který byl přirozenou autoritou a vyčnívající součástí pneumologické komunity. Zbude tu po něm velké prázdné místo, které nepůjde zaplnit. Čest jeho památce. 

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.,
ředitel ČIPA