Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Úvodní stránka : Aktuálně

Aktuálně 

Jak je to s astmatem v Ostravě? (aktualizováno)

V posledním období se opakovaně objevují informace z východní části Ostravy, které upozorňují na extrémně vysokou prevalenci dětského astmatu v obvodu Radvanice a Bartovice. Údaje o výskytu astmatu ve výši 30-40 % všech dětí v oblasti významně kontrastují s údaji o výskytu v jiných částech Ostravy, přesahují ale i všechny známé údaje o výskytu astmatu u dětí ve světě.

Je zajímavé, že všechny tyto informace vycházejí z jediné ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Z těchto údajů vychází britský dokument televizní stanice ITV, na analýzu dokumentace z této ordinace se odvolává i renomovaný epidemiolog z ČSAV Miroslav Dostál, z údajů z této ordinace vycházela i nedávná studie odborného epidemiologického týmu Státního zdravotního ústavu.

Česká iniciativa pro astma, o.p.s., cítí zodpovědnost za správnou diagnostiku a standardní léčbu dětí i dospělých s astmatem v České republice. Jako organizace, která je zakládající součástí České aliance proti chronickým respiračním onemocněním a která má reprezentaci i v General Assembly Globální iniciativy pro astma, cítíme potřebu starat se o prosazování správné diagnostiky a dodržování doporučených postupů respektujících pravidla medicíny založené na důkazech. 

Proto se ČIPA rozhodla provést objektivní studii mapující situaci v dotčené oblasti a ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zajistila pilotní průzkum vycházející podle standardní metodiky nikoli pouze z údajů uváděných lékaři, ale především z údajů zjišťovaných přímo od rodičů ostravských dětí. 

Celá studie byla publikována v odborném recenzovaném časopise Alergie a je k dispozici na tomto odkazu.

Publikovaná data vzbudila ihned pozornost i řadu reakcí. Bohužel, jak už to v otázkách se silným emotivním pozadím a s mnohými ne zcela nezávislými vlivy občas bývá, dochází při diskuzích k nejrůznějším zkreslováním našich výsledků i k přímému obvinění, že studie ČIPA byla účelově zmanipulována. Z některých reakcí je patrné, že kritici studii ani nečetli, z jiných je vidět, že zjištění studie nepochopili. Není asi třeba se zabývat různými až urážlivými diskusními příspěvky na internetových serverech. Přinejmenším zvláštní bylo, že na seminář, který proběhl na ČSAV a kde jedním z hlavních bodů programu bylo popírání našich výsledků, nebyla ČIPA vůbec pozvána. Předpokládám, že šlo o pouhé opomenutí jinak jistě skvěle připravených organizátorů... 

Protože se množí zkreslující informace o studii, kterou jsme provedli, vítáme možnost se k ní vyjádřit a některé metodické podrobnosti znovu vysvětlit. Tento prostor nám dal měsíčník Ostravská radnice, plnou verzi rozhovoru o celé studii najdete zde.Archiv starších novinek

Partneři

© 2007-2021 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595