Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Úvodní stránka : Aktuálně

Aktuálně 

Konference sester 2013

ČIPA o.p.s., Sokolská 31,  Praha 2, 120 26

IČO 25738721, DIČ CZ25738721

zápis v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném

Městským soudem Praha, oddíl O, vložka 97

Vás zve na  XIII. Konferenci sester Astma a Alergie v sobotu dne 16.11. 2013 v Praze v nemocnici  na Homolce

Organizační informace

Závaznou přihlášku pošlete poštou nebo e- mailem do 20. října 2013

  • Účastnice budou evidovány podle pořadí  doručených přihlášek. Pokud z kapacitních důvodů nebude možno přihlášku přijmout  (max.150 účastnic), dostanete o tom písemné vyrozumění.
  • Přihlásit se lze i na e-mailové adrese cipa@volny.cz. V tomto případě je nutné uvést veškeré požadované údaje ! (viz písemná přihláška)
  • Na základě přihlášky bude vystavena a poslána zálohová faktura s přiděleným variabilním symbolem.
  • Platbu / 430,-Kč/ (550,-Kč  po 20.říjnu), poukažte na účet: 155 012 188 /0300 VS = č. obdržené faktury . 
  • Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží každá účastnice nebo platící organizace poštou po připsání platby na náš účet.
  • Registrační poplatek je nutné uhradit v termínu splatnosti zálohové faktury.
  • Při neúčasti na konferenci, nelze účastnický poplatek vrátit s výjimkou mimořádných důvodů na základě písemného zrušení přihlášky do 7 dnů před konferencí.

Stravování  hradí ČIPA o.p.s.

Registrace ráno od 8,00hod. 16.11.2013

Konference bude ohodnocena Českou asociací sester přidělením kreditů za aktivní i pasivní účast. Každá účastnice obdrží certifikát s počtem kreditů.

Přihlášku je možno stáhnout zde.Archiv starších novinek

Partneři

© 2007-2021 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595