Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Úvodní stránka : Aktuálně

Aktuálně 

O svobodě, toleranci a odpovědnosti


Vážení návštěvníci, vážené návštěvnice internetové stránky České iniciativy pro astma,

vydavatelství Tigis s.r.o. vydává pro ČIPA o.p.s. časopis Alergie-Astma-Bronchitida, který je určen našim pacientům, ale i širší veřejnosti. Desátý ročník časopisu jsem zahájil malým zamyšlením. Deset let si s našimi čtenáři povídáme o tom, jak žít s alergií, astmatem, alergickou rýmou, ekzémem a také s chronickou obstrukční plicní nemocí. Hledáme společně nejlepší cesty, které by Vás - pacienty - přivedly k životu, v němž vám bude dobře i s nemocí. Nabízíme Vám různá řešení, podle nejlepšího vědomí se pokoušíme Vám ukázat, co je v léčení i v prevenci těchto nemocí nejdůležitější. Povídáme si také o tom, jak a v jakém prostředí žijeme.

V Paříži proběhla nedávno celosvětová konference o životním prostředí, o změnách klimatu a o tom, co vše nás může čekat z „globálního oteplování“. Nechoďme příliš daleko a zkusme se podívat pozorně na změny našeho nejbližšího prostředí. Svět se přesouvá stále více do měst a všichni trávíme stále více času v prostředí interiérů. A to je prostředí, kde máme větší šanci na jeho upravování a zlepšování.

Už se blížím k tomu hlavnímu. Je to „fenomén kuřáctví“. Francie se stala další zemí, v níž byl přijat významný protikuřácký zákon. Kouření aktivní i pasivní je obecně platným škodlivým činitelem, jímž člověk svobodně vládne. Nic na tom nemění skutečnosti, které všichni dobře známe ze svých rodin nebo okolí. Můj bratr, dlouholetý a silný kuřák, zemřel na karcinom plic. Jeho žena, stejně silná kuřačka, se dožívá vysokého věku. Podobné situace všichni známe. Můj tchán, jemuž každé jídlo bylo „suché“, zemřel v 89 letech s nízkým cholesterolem a zcela normálními biochemickými ukazateli. Jejich genetická výbava jim dala možnost se vyrovnávat - u švagrové s kuřáctvím, u tchána s konzumací tuků.

Přeji zdraví a dlouhý věk všem kuřákům i všem, jejichž výživové návyky nejsou ty nejvhodnější. Ověřené statistiky a podrobné rozbory jsou však nelítostné. Počet kuřáků, kteří onemocní karcinomy plic, počet kuřáků, kteří si zkrátí život pro jiná onemocnění, je zdrcující a nelze před ním zavírat oči. Kouření je bohužel fenomén, který se neobrací jenom proti jeho nositeli. Pasivnímu kuřáctví, tabákovému kouři, který obsahuje obrovské množství škodlivin, jsou vystaveni všichni kolem.

A v tomto okamžiku jsme u mého zamyšlení – svoboda, tolerance, odpovědnost:
  • Svoboda je schopnost člověka rozhodovat se a jednat se znalostí věcí a v souladu se skutečnými zájmy,smysluplně. Svoboda v absolutní podobě může přivést člověka ke stavu, který se obrátí proti němu, proti zájmům jeho samotného i jeho okolí. Kuřáctví je toho příkladem. Kuřáctví je totiž nemoc, je to závislost na tabáku a kouření přestává být „svobodným rozhodnutím“ kuřáka.
  • Tolerance je výrazem obecné snášenlivosti k názorům a k jednáním druhých lidí odlišným od názoru a jednání vlastních. Má-li být tolerance funkční a smysluplná, pak má být obousměrná, vzájemná.
  • Odpovědnost vyjadřuje schopnost, ale i nutnost přebírat odpovědnost za své konání. Může to být odpovědnost „občansko právní, odpovědnost za škodu, za zavinění“. Vědomí odpovědnosti může vycházet přirozeně z vlastností člověka, jeho výchovy, vzdělání, může vycházet z obecně přijatých zvyklostí. V organizované lidské společnosti nabývá právních, zákonných podob.


Svět volá po právu na čistý vzduch. Evropští zákonodárci v Evropském parlamentu vyzývají k přijetí zákonů,jejichž cílem je chránit populaci před tabákovým kouřem. Česká republika patří k zemím,které ještě Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku nepřijala naši zákonodárci v parlamentu ji neratifikovali.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři – kuřáci i nekuřáci, chtěl bych Vás jménem svým i jménem všech svých spolupracovníků v České iniciativě pro astma poprosit, abyste se zamysleli nad vzájemným propojením slov: svoboda-tolerance-odpovědnost a pochopili, že tato slova nejsou ve vzájemném rozporu.
Z pocitu odpovědnosti při vzájemné toleranci bychom se měli svobodně rozhodnout pro čistý vzduch bez tabákového kouře tam, kde se společně setkáváme, společně jíme, bavíme se, pracujeme.

Když se k tomu svobodně a s odpovědností za své zdraví i zdraví všech kolem Vás rozhodnete, budete se určitě cítit lépe a budete mít pocit dobrého skutku.

Nakonec Vás zvu na všechny akce ke Světovému dni astmatu 2007 v květnu. Na pražském Náměstí Míru se opět sejdeme 4.května u Informačního stanu,v němž budete mít možnost změřit si svoji funkci plic a najdete řadu informací. O všech ostatních akcích vás budeme informovat.

Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
Dětské oddělení FN Bulovka, PrahaArchiv starších novinek

Partneři

© 2007-2021 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595