Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Úvodní stránka : Aktuálně

Aktuálně 

Světový den astmatu

Globální iniciativa pro astma (GINA), pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO), vyhlásila 1. květen 2007 Světovým dnem astmatu. Pod heslem „Můžeš mít své astma pod kontrolou“ proběhnou v mnoha zemích světa osvětové programy a aktivity na podporu prevence, diagnostiky a léčby astmatu.

Česká iniciativa pro astma (ČIPA) se již tradičně hlásí ke Světovému dni astmatu a v duchu jeho tradice pořádá Dny astmatu a alergie v České republice. Ve vybraných městech bude v květnových dnech připraven pro veřejnost program, který je úzce spjat s problematikou alergie a astmatu. Zájemcům bude například zdarma změřena spirometrie, na některých místech proběhnou doprovodné akce v podobě cyklistických závodů, společenských programů nebo odborných setkání pro lékařskou veřejnost.

Více informací o akci naleznete v této pozvánce [ve formátu pdf] a také v tomto programu [ve formátu doc].

Další zajímavosti o celosvětovém průběhu akce World Asthma Day naleznete na stránkách WAD či v anglickém dokumentu o celosvětovém dni astmatu [ve formátu pdf].

Archiv starších novinek

Partneři

© 2007-2021 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595