27. dubna 2020

Astma a aspirin pro pacienty

Intolerance kyseliny acetylsalicylové (acylpyrinu) a léků protizánětlivých tzv. nesteroidních antirevmatik

Řada pacientů má nežádoucí reakce po požití léků ke snížení teploty nebo podávaných k prevenci trombembolické nemoci (kyseliny acetylsalicylové) nebo léků, které užívají proti bolesti či pro protizánětlivý účinek (tzv. nesteroidní antirevmatika). Tito pacienti často souběžně trpí průduškovým astmatem (20 % dospělých pacientů a 5 % dětí ), opakovanými záněty paranazálních dutin a nosními polypy (30 - 40 % pacientů) a chronickou kopřivkou (30 % pacientů).

Aspirinová intolerance zůstává celý život i po odstranění kyseliny acetylsalicylové nebo nesteroidních antirevmatik.

Jak reakce probíhá?

Asi do 3 hodin po požití výše uvedených léků se objeví výrazná rýma, ucpaný nos, astmatický záchvat s dušností, kožní vyrážka a vzácně anafylaktická reakce s poklesem krevního tlaku a s bezvědomím. Této polékové reakci často předchází období opakovaných, posléze dlouhotrvajících rým, zánětů dutin, vzniku nosních polypů a průduškového astmatu. Potíže nejčastěji vznikají mezi 20. - 40. rokem života. I když  pacienti výše uvedené léky přísně vyloučí, potíže přetrvávají přetrvávají.

Jaká je příčina této intolerance?

S výjimkou vzácných případů anafylaktické reakce, která může být vyvolána klasickou alergickou reakcí na výše uvedené léky, je za potíže odpovědná změněná reaktivita organizmu nealergického původu. Po podání kyseliny acetylsalicylové nebo nesteroidních antirevmatik dochází ke změněnému odbourávání (metabolismu) kyseliny arachidonové, která je součástí buněčných stěn. Vlivem této změny se v organismu pak hromadí „prozánětlivé“ působky (leukotrieny), které jsou odpovědné za chronický zánět sliznic respiračního traktu - nosu, paranasálních dutin a průdušek.

Jak lze onemocnění prokázat?

Onemocnění můžeme přesně diagnostikovat pouze provedením provokačních testů (tj. podáním kyseliny acetylsalicylové požitím, inhalací do průdušek nebo aplikací do nosu) podle přesně stanovených protokolů a pod lékařským dohledem. Hledají se proto testy laboratorní, které jsou ale zatím teprve v začátcích.

Jak můžeme onemocnění léčit?

Léčba spočívá v přísném odstranění všech léků (i příbuzných) se stejným zásahem do metabolismu kyseliny arachidonové (tj. kyseliny acetylsalicylové, všech nesteroidních antirevmatik jako jsou ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, naproxen, piroxicam, metamizol) nejen v tabletkách a injekcích a čípcích, ale i ve formě mastí nebo gelů na potírání kůže a očních kapek.

Pacienta vybavíme letákem, který obsahuje seznam léků kterých se má vyvarovat a naopak, které může užít.

Na teplotu je možno podat paracetamol (paralen), avšak asi 7 % pacientů může mít také nesnášenlivost paracetamolu.

Proti bolesti je doporučována kombinace paracetamolu s guaifenesinem (Ataralgin), nebo tramadol (Tramal).

Náhradní protizánětlivé léky musí přesně vybrat lékař (nimesulid, meloxicam, bezpečněji tzv. coxiby) a jejich první podání je také doporučeno podle přesně stanovených postupů pod dohledem lékaře.

K potírání kůže lékem s protizánětlivým účinkem je možno použít pouze Yellon gel.

Pacienti léčeni pro nespecifické střevní záněty Pentázou (mesalazin) by měli být zajištěni jinou protizánětlivou léčbou.

Pro prevenci trombembolických příhod je doporučován ticlopidin nebo clopidogrel.

Malé procento osob nesnáší také mentol, benzoáty, metylparabeny (konzervancia) a žluté potravinářské barvivo (tartrazin – E120).

Léčba chronického zánětu dutin, nosních polypů a astmatu se neliší od doporučených postupů pro léčbu astmatu způsobeného jínými příčinami. Nosní polypy se v 70 % vracejí i po odstranění, infekční záněty dutin se opakují asi 5x za rok. Průduškové astma mívá v 50 % těžký průběh. Podávání „antilekotrienů“(montelukast - Singulair, zafirlukast - Accolate), které mohou působit proti nadbytku leukotrienů, má úspěchy jen u některých pacientů (podle posledních výzkumů závisí odpověď na genetické odlišnosti). Protože genetické vyšetření v běžné praxi neprovádíme, je doporučováno podat těmto pacientům antileukotrieny na zkoušku a asi po 3 měsících zhodnotit jejich účinek.

Nemocní s projevy nesnášenlivosti uvedených léků musí být vždy sledováni odborným lékařem.

MUDr,Bronislava Novotná, Ph.D

Alergologie, interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno,

bnovotna@fnbrno.cz