27. dubna 2020

Astma ve stáří

MUDr. Bronislava Novotná
Alergologie. Interní-gastroenterologická klinika FN Brno

Věk seniorů (> 65 let) může být provázen řadou zdravotních potíží. Mezi ně patří také onemocnění průduškovým astmatem. Toto onemocnění může pacienta provázet po celý život, ale může i vzniknout poprvé až v tomto věkovém období.

Astma se svým průběhem ve stáří v mnohém odlišuje proti jiným věkovým kategoriím. Může se projevovat nespecifickými příznaky, které se podobají jiným nemocem pro tento věk typickým (např.onemocnění srdce). Často se na onemocnění astmatem vůbec nemyslí a tak astma není diagnostikováno a vůbec léčeno.

Je třeba si uvědomit, že s věkem je spojena řada změn v organizmu. Mění se struktura a funkce plic, sledujeme také různé změny na srdci a cévách. Mohou se objevit příznaky poruchy funkce jiných systémů, jako jsou systém nervový (změna reakčního času, poruchy paměti), duševní (depresí trpí ve stáří 10-15 % lidí), imunologický (změny v obranyschopnosti). Tyto vlivy musíme brát v úvahu, protože dochází ke změnám ve vnímání příznaků z dýchacích cest (pocit dušnosti), slabost hrudní stěny nedovolí dostatečný nádech a výdech nutný pro správné vyšetření funkce plic, síla stisku ruky nemusí být dostatečná pro správné užívání léků v inhalační formě. Může se objevit horší vštípivost nových pokynů pro léčbu pravidelnou a pro zvládnutí akutního zhoršení nemoci.

Ve stáří se objevuje řídnutí kostí (osteoporóza), jehož výskyt v ČR je udáván u 428 000 žen nad 50 let věku a u 195 000 stejně starých mužů. Tito lidé jsou ohroženi zlomeninou kostí. Proto je např. Americkou akademií pro alergii a klinickou imunologii doporučeno u pacientů seniorů inhalujících dávky inhalačních kortikosteroidů vyšší než 1000 mikrogramů/den podávání vápníku a D vitamínu a preventivní léčba osteoporózy příslušnými léky. Je také doporučeno pravidelné každoroční očkování proti chřipce.

Výskyt astmatu ve stáří se neliší od výskytu v jiných věkových skupinách dospělých tj. 5-10 %. Spouštěči astmatu jsou stejní jako u jiných věkových kategorií, tj především alergeny a infekce. Proto je nutno dodržovat důslednou úpravu prostředí (zvláště opatření proti roztočům) a důsledně doléčovat všechna nachlazení.

Léčba se zásadně neliší od léčby v jiném věkovém období. Je však potřeba přihlédnout k dalším souběžně probíhajícím onemocněním (vysoký tlak, onemocnění srdce apod.) a na každé návštěvě si tyto údaje doplňovat a upřesňovat (např. vznik nového onemocnění, změna léčby ostatních nemocí) Více pozornosti je třeba věnovat inhalační technice, volit velmi jednoduchý režim (podávání léků 2 x denně), důsledně pacienta vybavit písemným plánem pravidelné léčby a léčby při zhoršení. Instrukce je třeba předat také "třetí osobě", mnohdy totiž pacient nemusí být samostatný ve vedení léčby a v posouzení svého zdravotního stavu.

Světová populace stárne, v ČR je v současnosti asi 14 % populace ve věku seniorů tj. nad 65 let věku. Z tohoto důvodu bude také přibývat pacientů v tomto věku s onemocněním bronchiálním astmatem.