27. dubna 2020

ČIPA

V roce 1995 vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) Globální strategii péče o astma a jeho prevenci. Skupina odborníků– členů původně tří odborných společností (České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti fyziologie a patologie dýchání), se do této celosvětové iniciativy přihlásila založením České iniciativy pro astma o.p.s. (ČIPA).

Pod záštitou ministra zdravotnictví, předsedy ČLS JEP a výborů jmenovaných odborných společností, vyhlásila 26.března 1996 se svým vznikem ČIPA i českou Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice.

Hlavními cíly ČIPA o.p.s. je:
    ● informovat odbornou o laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat ji uvádět do praxe;
    ● iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené:
        a) nemocným
        b) zdravotnickému personálu
        c) specialistům i praktickým lékařům
        d) učitelům
        e) veřejné správě a jejím orgánům
        f) široké veřejnosti
    ● vydávat odborné tiskové materiály, videoprogramy, organizovat semináře a mediální kampaně zaměřené na komplexní problematiku astmatu s důrazem na edukaci astmatiků

V současné době je sbor lektorů ČIPA tvořen převážně lékaři – členy České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Ze členů těchto dvou společností je složena i Správní a Dozorčí rada a řídící orgány společnosti. Důležitým článkem v činnosti ČIPA jsou i odborné sestry pracující v alergologických i pneumologických pracovištích.

ČIPA naplňuje své cíle různými cestami. Z publikací určených odborné veřejnosti jsou to zejména postupně inovované Globální strategie péče o astma a jeho prevenci, základní publikace shrnující celosvětově akceptované nejnovější názory na optimální postupy při diagnostice, léčbě a prevenci astmatu. Z nich vycházejí i stručné přehledy základních algoritmů, tzv. Kapesní průvodci, pro lékaře primární i specializované péče.
Pro laickou veřejnost byly napsány přehledné a vysvětlující brožurky a knihy a pravidelně je vydáván časopis Alergie, astma, bronchitida. Pod garancí ČIPA byl připraven výukový film pro veřejnost i televizní pořady o astmatu. Vydáváme tématické informační publikace pro laickou veřejnost, Edice ČIPA. Tyto knížky jsou k dispozici v běžné síti knihkupecvtí.

ČIPA provozuje i Pylovou informační službu.

ČIPA je organizátorem celé řady odborných setkání a dalších aktivit. Tradičním každoročním vyvrcholením je květnová konference u příležitosti celosvětového Dne astmatu, jejíž součástí je odborný seminář pro lékaře, setkání s pacienty a volně přístupné informační středisko v osvědčené formě velkého stanu, kde současně probíhá pro zájemce i základní měření plicní funkce. Regionálně jsou organizována setkání s veřejností. Členové – lektoři ČIPA oslovují laickou veřejnost formou článků v denním tisku nebo vystoupení v rozhlase a v televizi.

Každoročně se na podzim konají výukové konference pro zdravotní sestry-specialistky, pracující v alergologii a klinické imunologii a v pneumologii.

Jednou z hlavních aktivit je i dlouhodobý projekt vzdělávání pedagogů mateřských a základních škol 7A - 7x o alergii a astmatu, který má akreditaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro postgraduální vzdělávání pedagogů. 

V posledních letech ČIPA provedla i tři epidemiologické studie mapující výskyt a závažnost astmatu v České republice - studie MAP, studie Dýchám, dýcháš dýcháme mapující výskyt astmatu u dětí na Ostravsku a studie nejnověji FOSCA (Four Seasons of Czech Asthma).

V roce 2019 je ČIPA odborným garantem kampaně Astma Zero www.astma-zero.cz

Významné jsou mezinárodní kontakty. ČIPA je členem Generálního shromáždění GINA a členem EFA (Evropské federace asociací pacientů s alergií a chronickými respiračními chorobami). Ve spolupráci s EAACI a ERS připravila Mezinárodní pediatrický kongres o respiračních a alergických chorobách u dětí (IPRAC 2001), Pediatrickou konferenci EAACI-ERS (Paediatric Joint Meeting EAACI/ERS 2006 ) a Výroční konferenci EFA/ČIPA (2006).

Česká iniciativa pro astma jako obecně prospěšná společnost je nezávislou neziskovou organizací a její dosavadní činnost i realizace dalších ambiciózních plánů v budoucnu je možná na základě smluvních partnerských vztahů ČIPA s farmaceutickými společnostmi, jejichž podporu oceňujeme.

Hlavními partnery ČIPA o.p.s. jsou:
AstraZeneca, Mundipharma

Partnery jsou:
Alk, Chiesi, Stallergens, S&D Pharma, Sandoz, Boehringer Ingelheim

Sponzorem ČIPA o.p.s. jsou
Guarant International, s.r.o., R spol. s r.o.


Kancelář České iniciativy pro astma o.p.s. sídlí v Lékařském domě, Sokolská 31, 120 00 Praha, tel/fax 224 266 229. Je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese cipa@volny.cz, otázky na naše odborné lektory je možné zasílat přes infolinku ČIPA.