Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

Péče : Informace o astmatu

Informace o astmatu 

Inhalátory - jak na ně?

Eva Feketeová
vrchní sestra oddělení respiračních nemocí Lerymed v Praze 4, primář MUDr. Viktor Kašák

Aerosolový dávkovač
Nejzávažnější a nejčastější chybou při inhalaci z aerosolového dávkovače je špatná koordinace nádechu a stisknutí kontejneru a tím významně snížená účinnost léku a zvýšené riziko lokálních (místních) nežádoucích účinků (v dutině ústní). Chybou je neprotřepání kontejneru před nádechem, stisknutí kontejneru vícekrát během jednoho nádechu a raritní, ale ne neobvyklou chybou je nesejmutí ochranného krytu náustku před nádechem.

Aerosolový dávkovač + inhalační nástavec
Inhalační nástavec významně zjednoduší inhalační techniku, odpadá nutnost koordinace nádechu a zmáčknutí kontejneru. Je vhodný zejména pro děti, seniory a pacienty, kteří nezvládají inhalační techniku aerosolového dávkovače. Chybou je omytí inhalačního nástavce resp. jeho utření, kdy vzniká efekt statické elektřiny a léčebné částice se uchytí na stěnu inhalačního nástavce. Inhalační nástavec po omytí necháme oschnout na vzduchu nebo ho vysušíme fénem.

Jet Inhaler a Syncroner Inhaler
Oba tyto inhalační systémy jsou s pevně zabudovaným inhalačním nástavcem, výhody jsou stejné jako při použití inhalačního nástavce. Raritní chybou je nesejmutí ochranného krytu náustku.

Easi-Breathe
Raritní, ale závažná chyba u tohoto inhalačního systému je neaktivování inhalátoru zavřením a znovu otevřením krytky náustku před dalším nádechem.

Aerolizer
Výhodou Aerolizeru je optická, sluchová a chuťová kontrola správné inhalace. Určitou nevýhodou je manipulace s kapslemi. Chybovost v inhalační technice je minimální, raritní chybou je nevložení kapsle do aplikátoru, její nepropíchnutí a nevydechnutí mimo aplikátor před nádechem.

HandiHaler
Závažnou, ale raritní chybou je nevložení kapsle do aplikátoru, její nepropíchnutí a nevydechnutí mimo aplikátor před nádechem.

Inhalátor M
Možné chyby jsou stejné jako u HandiHaleru.

Diskhaler
Raritní chybou je nepropíchnutí zásobníku léku v disku, častější chybou je nevydechnutí mimo aplikátor před nádechem.

Diskus
Závažnou chybou je neotevření náustku před nádechem, manipulace s aplikátorem během nádechu (koordinace otevření náustku a nádechu – nejdříve otevřít náustek a pak nadechovat), nevydechnutí mimo aplikátor před nádechem.

Airmax
Raritní chyba je neaktivování aplikátoru otevřením náustku, nevydechnutí před nádechem.

Easyhaler
Častou chybou je neprotřepání aplikátoru před nádechem - Easyhaler je jediný inhalátor pro práškovou formu léku, kde je třeba protřepat aplikátor před nádechem.
Další chybou je stisknutí těla aplikátoru zároveň s nádechem (vdechuje se až po zmáčknutí, kdy se tělo aplikátoru vrátí do původní polohy – často je jeho inhalační technika zaměňována s aerosolovým dávkovačem) a nevydechnutí mimo aplikátor před nádechem.

Turbuhaler
Závažnou a nejčastější chybou u tohoto inhalačního systému je naklánění aplikátoru o více než 45° při dávkování léku, nevydechnutí mimo aplikátor před nádechem.

Nebulizátory
Častou a závažnou chybou je ředění léků k inhalaci destilovanou vodou. Léky je nutno ředit fyziologickým roztokem nebo Vincentkou (hypotonickým roztokem).

Čištění inhalačních systémů

Inhalační systém

Způsob čištění

Četnost čištění

Aerosolový dávkovač

Vyjmout kovovou nádobku, sejmout kryt náustku, plastový kryt a náustek opláchnout teplou vodou, nechat uschnout.

Podle potřeby.

Syncroner-Inhaler

Vyjmout kovovou nádobku, sejmout víčko náustku, proplachovat horkou vodou po dobu jedné minuty, nechat dokonale uschnout.

2 x týdně.

Jet Inhaler

Vyjmout tlakovou nádobku z aplikátoru, sejmout ochranný kryt náustku, aplikátor opláchnout vlažnou vodou a nechat uschnout.

Podle potřeby.

Easi-Breathe

Vyšroubovat horní část plastového obalu (tuto část nikdy neomývat), vyjmout kovovou nádobku, dolní část plastikového obalu s náustkem opláchnout teplou vodou a důkladně vysušit.

1 x týdně.

Diskus

Nelze čistit.

 

Turbuhaler

Vnější část náustku čistit suchým hadříkem, nikdy nepoužívat

vodu ani jinou tekutinu.

1 x týdně.

Easyhaler

Náustek čistit suchým hadříkem, nepoužívat vodu.

Podle potřeby.

Airmax

Očistit vnější část náustku suchým hadříkem, nikdy nepoužívat vodu.

1 x týdně.

Aerolizer

Čistit přiloženou pinzetou nebo suchou utěrkou.

Podle potřeby.

Handihaler

Opláchnout otevřený aplikátor teplou vodou a nechat důkladně uschnout na vzduchu.

Podle potřeby.

Inhalátor M

Inhalátor otevřít, vyjmout bubínkový zásobník, omýt celý aplikátor pod tekoucí vodou, nechat důkladně uschnout.

Podle potřeby.

 

Diskhaler

Podle návodu vyjmout zásobník, kartáčkem, který je součástí každého Diskhaleru odstranit veškerý zbylý prášek.

Podle potřeby.

Inhalační nástavce

Namočit na 15 min do vlažné vody se saponátem, opláchnout v čisté vodě, otřepat, nechat uschnout, neotírat. Je možno je vysušit fénem.

Před prvním použitím, pak 1 x 2 týdně.

Nebulizátory

Rozebrat nebulizační nádobku na jednotlivé díly, odejmout náustek, vymýt jednotlivé díly v teplé vodě s přídavkem čistícího přípravku na nádobí, opláchnout pod tekoucí vodou a nechat uschnout. Možno vysušit fénem. Hadici není třeba čistit.

Po každém použití.
Archiv starších novinek

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595