Česká iniciativa pro astma Informace pro zdravotníky
27. dubna 2020

Informace pro zdravotníky

Členové lektorského sboru České iniciativy pro astma pro vás připravují texty zabývající se některými hlavními problémy spojenými s diagnostikou a léčbou alergie a astmatu. Tyto informace budeme postupně doplňovat a rozšiřovat.

Na této stránce budeme rovněž zveřejňovat některé návrhy či konečné verze doporučených postupů.

Upozorňujeme, že tyto informace jsou určeny hlavně pro lékaře a zdravotníky a mohou být někdy laikům hůře srozumitelné. Nicméně i laický čtenář může v těchto příspěvcích najít zajímavé informace. Informace z těchto příspěvků by však každý pacient měl nejprve probrat se svým ošetřujícím lékařem.

  1. Asthma bronchiale ve stáří  (MUDr. Bronislava Novotná)
  2. Asthma bronchiale a těhotenství (MUDr. Bronislava Novotná)
  3. Operační výkony u nemocných s průduškovým astmatem (MUDr. Zdena Paráková)
  4. Přechod na nefreonové inhalační systémy (Eva Kašáková) 
  5. Těžké a obtížně léčitelné astma bronchiale (MUDr. Vratislav Sedlák)
  6. Možnosti imunomodulace u astmatu (Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.)
  7. Specifická imunoterapie a bronchiální astma (prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.)

Přehled odborných akcí ČPFS a ČSAKI v roce 2020.