27. dubna 2020

Jak aplikovat léky donosu

Umíme správně používat nosní kapky nebo nosní spreje?

Říkáte si, že kápnout si do nosu musí zvládnout každý, tak proč tak hloupá otázka? Zkuste zhodnotit až na konci povídání, zda opravdu byla tak hloupá. Musím se přiznat, že dokud jsem nebyla požádána o zpracování tohoto tématu měla jsem stejný názor. Myslela jsem si „Co se dá zkazit na kápnutí resp. stříknutí do nosu?“

Do nosu nejčastěji podáváme léky na léčbu rýmy, ale podávají se tam některé léky na léčbu osteoporózy (parathormon) a některé léky na zvýšení imunity (IRS). Výhodou léků podávaných do nosu je, že působí přímo na nosní sliznici, kde mají přímý léčebný účinek a minimální systémové účinky. Abychom zajistili dobrý léčebný výsledek, je třeba kromě výběru správného léku, který předepíše lékař, nebo které jsou volně prodejné, umět léky do nosu správně používat, tj. mít správnou aplikační techniku. K použití do nosu (intranazální aplikace) máme k dispozici léky v nosních kapkách nebo v nosních sprejích.

Nosní kapky

 Nosní kapky, které jsou starší sestrou nosních sprejů, se v minulosti převážně připravovaly v lékárnách jako individuálně připravovaný lék na základě lékařského předpisu (tzv. magistraliter), dnes převažují jejich hromadně vyráběné formy. Správná aplikace nosních kapek ve srovnání s aplikací nosních sprejů může být pro pacienty obtížnější. Nosní kapky aplikujeme pomocí kapátka (viz obr. 1) nebo jsou dodávány v kapací lahvičce (viz obr.2). Vyrábějí se ve formě roztoku, emulze nebo suspenze. Toto je pro nás důležitá informace, protože pokud jsou vyrobeny ve formě suspenze je nutné je před použitím důkladně protřepat. Pokud jsou v roztoku nebo emulzi třepat lahvičkou před použitím není třeba.

Správná aplikace nosních kapek

 • důkladně si vyčistíme (zprůchodníme) nos – vysmrkáme se
 • leže zakloníme hlavu a ukloníme na jednu stranu
 • protřepeme (pouze u suspenze)
 • vložíme kapátko nebo kapací nástavec do nosní dírky na ukloněné straně
 • aplikujeme doporučený počet kapek
 • totéž opakujeme u druhé nosní dírky
 • kapátko vyndáváme z nosu stlačené, aby nedošlo ke zpětnému nasátí obsahu nosu

U kojenců není doporučeno vytírat nos tamponem navlhčeným dětskými nosními kapkami a proto preferujeme používání nosních sprejů. U batolat a větších dětí postupujeme stejně jako u dospělých. Pokud dítě neumí smrkat, odsajeme sekret z obou nosních dírek před použitím kapek.

Nejčastější chyby při aplikaci nosních kapek

Častou chybou bývá nevyčištění nosu před aplikací, u dětí neodsátí nosního sekretu, poměrně častou chybou je i neprotřepání léku před použitím (pokud je formě suspenze). Chyba je ponechání záklonu hlavy bez uklonění na jednu či druhou stranu, protože potom kapky stékají do nosohltanu.

Nosní spreje

Nosní spreje jsou modernější formou léků aplikovaných do nosu, ve srovnání s nosními kapkami mají jednodušší aplikační techniku.  Na trhu v České republice je poměrně široký výběr nosních aplikátorů. Nosní sprej je tlakový rozprašovač aerosolu (aerosol je směs tvořená malými částicemi kapalné nebo tuhé látky rozptýlené v plynu). Tlaku nutného k rozprášení se dociluje mechanicky tj. stlačením plastové lahvičky (viz obr. 3), mechanickou pumpou, která je součástí nosního nástavce aplikátoru (viz obr. 4) nebo je na straně nejnovějšího nosního aplikátoru (viz obr. 5) pro aplikaci flutikason furoátu. Dříve byly používány v tlakových aerosolových dávkovačích k intranazální aplikaci hnací plyny (freony), které se dnes již na trhu v České republice nevyskytují. Jako hnací plyny byly totiž používány ekologicky škodlivé chlorofluorokarbony, které navíc při aplikaci nepříjemně ochlazovaly nosní sliznici.  Lék aplikovaný ve formě nosního spreje působí na velkou plochu nosní sliznice a protizánětlivé léky používané k léčbě alergické rýmy (intranazální kortikosteroidy - INKS) příznivě ovlivňují i oční spojivku a tím zmírňují i oční alergické obtíže. I nosní spreje jsou vyráběny ve všech třech různých fyzikálně chemických formách tj. v roztoku, emulzi a suspenzi a co se týká protřepání před použitím platí stejná pravidla, jako u nosních kapek.

Správná aplikace nosních sprejů

Před prvním použitím spreje

 • ůkladně protřepeme – pokud je léčivo ve formě suspenze
 • sejmeme kryt nosního nástavce aplikátoru
 • nakloníme nosní aplikátor od těla a opakovaně stiskneme lahvičku nebo nosní nástavec do vzduchu dokud z trysky nosního aplikátoru nezačne vycházet jemná mlhovina
 • pokud sprej nepoužíváme denně tento postup opakujeme vždy před použitím

Vlastní aplikace

 • vyčistíme si nos (vysmrkáme se)
 • protřepeme (pouze u suspenze)
 • sejmeme ochranný kryt nosního nástavce aplikátoru
 • vsedě ucpeme jednu nosní dírku stlačením nosního křídla proti nosní přepážce
 • do druhé dírky vložíme nosní nástavec aplikátoru
 • mírně předkloníme hlavu
 • nosní nástavec aplikátoru zasuneme co nejhlouběji do nosu a odkloníme směrem od nosní přepážky směrem k vnějšímu očnímu koutku stejné strany
 • při nádechu zmáčkneme nosní nástavec aplikátoru, či postranní rukojeť aplikátoru pro flutikason furoátu, nebo plastovou lahvičku k uvolnění dávky
 • vydechneme ústy
 • postup opakujeme do druhé nosní dírky
 • očistíme nosní nástavec aplikátoru
 • uzavřeme nosní nástavec aplikátoru ochranným krytem

U kojenců je vhodná spolupráce dvou dospělých osob. Jedna osoba drží kojence v náruči se vzpřímeným tělíčkem a druhá nejprve odsaje obě nosní dírky a pak aplikuje sprej stejným způsobem jako u dospělých. U batolat a větších dětí aplikuje nosní sprej dospělá osoba v poloze vsedě stejným způsobem jako u dospělých.

Nejčastější chyby při aplikaci nosních sprejů

Chybou při aplikaci nosních sprejů je záklon hlavy nebo poloha vleže, stejně jako u aplikace nosních kapek, nevyčištění nosu, event neodsátí nosního sekretu u dětí. Častou chybou je neprotřepání lahvičky, pokud je léčivo ve formě suspenze, a neodklonění nosního nástavce aplikátoru od nosní přepážky při aplikaci léku.

Čištění nosních sprejů

Nosní spreje musíme pravidelně čistit podle doporučení výrobců, aby nebyla porušena jejich funkce. U některých nosních aplikátorů lze sejmout nosní nástavec z lahvičky, v tom případě sejmeme ochranný kryt nosního nástavce i samotný nosní nástavec  a umyjeme obojí v teplé vodě, propláchneme proudem vody a necháme uschnout. Potom nasadíme nosní nástavec zpět na lahvičku. Pokud nosní nástavec nelze sejmout z lahvičky, sejmeme ochranný kryt nosního nástavce, nosní nástavec otřeme suchou tkaninou nebo můžeme použít i papírový kapesníček. Nikdy nepoužíváme špendlík nebo jiný ostrý předmět. Pokud dojde k ucpání trysky nosního nástavce aplikátoru, vrátíme lék do lékárny a požádáme svého lékaře o předepsání nového balení.

Mnozí z Vás trpí alergickou rýmou a musí používat dlouhodobě a pravidelně každý den nějaký lék do nosu. Příznaky alergické rýmy Vás nebudou trápit, pokud budete váš lék do nosu správně používat.

Eva Kašáková; MUDr. Viktor Kašák

LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha