27. dubna 2020

Lidé

Zakladateli ČIPA jsou

Za společnost alergologie a klinické imunologie:

 • prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
 • doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
 • MUDr. Ester Seberová

Za společnost fyziologie a patologie dýchání:

 • prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc. 
 • prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Za společnost pneumologickou a ftizeologickou:

 • MUDr. Viktor Kašák
 • MUDr. Viliam Meissner     
 • prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Ředitel společnosti:
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Kolegium ředitele:

 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.    
 • prof. MUDr. Petr Panzner, PhD.    
 • doc. MUDr. Ondřej Rybníček, PhD.
 • MUDr. Ester Seberová  
 • doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.
 • prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD.

Správní rada ČIPA o.p.s.:

 • doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD. (předseda)    
 • MUDr. Ivana Čierna Peterová
 • MUDr. Václava Gutová   
 • MUDr. Petr Kubec    
 • MUDr. Jarmila Richterová    
 • MUDr. Petr Vaník    
 • doc. MUDr.Vít Petrů, CSc.    
 • MUDr. Alena Zimulová    
 • MUDr. Jaromír Zatloukal

Dozorčí rada:    

 • prof. MUDr. František Kopřiva, PhD. (předseda)
 • MUDr. Zdeňka Paráková    
 • MUDr. Ester Seberová    

Vedoucí kanceláře:
Mgr. Miroslav Kovařík

Účetní:
Hana Kubcová

Vedení právní agendy:
JUDr. Vladimír Krčma

Vedení daňové agendy:
Marie Náhlíková

Webové stránky:

 • prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
 • MeDitorial spol. s r.o.

Z jednání zakladatelů ČIPA v roce 1996 (zleva doprava): prof. Václav Špičák, MUDr. Viktor Kašák, prof. Bohuslav Král, MUDr. Viliam Meissner, prof. MUDr. Petr Pohunek