Česká iniciativa pro astma

Čipa infolinka - kontaktní e-mail Napište nám

ČIPA : Lidé

Lidé 

Zakladateli ČIPA jsou:

    za společnost alergologie a klinické imunologie
        Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
        Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
        MUDr. Ester Seberová
    za společnost fyziologie a patologie dýchání
        Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc. 
        Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
    za společnost pneumologickou a ftizeologickou
        MUDr. Viktor Kašák
        MUDr. Viliam Meissner
        Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.


 


Ředitel společnosti:

    Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Kolegium ředitele:

    Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
    Prof. MUDr. Petr Panzner, PhD.
    Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, PhD
    MUDr. Ester Seberová
    Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.
    Prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD

 

Správní rada ČIPA o.p.s.:

    Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD (předseda)    

    MUDr. Ivana Čierna Peterová
    MUDr. Václava Gutová
    MUDr. Petr Kubec
    MUDr. Jarmila Richterová
    MUDr. Petr Vaník
    Doc. MUDr.Vít Petrů, CSc.
    MUDr. Alena Zimulová
    MUDr. Jaromír Zatloukal


Dozorčí rada:

    Prof. MUDr. František Kopřiva, PhD (předseda)
    MUDr. Zdeňka Paráková
    MUDr. Ester Seberová
    

Vedoucí kanceláře:

Mgr. Miroslav Kovařík

Účetní:

Hana Kubcová

Vedení právní agendy:

JUDr. Vladimír Krčma

Vedení daňové agendy:

Marie Náhlíková

Webové stránky:

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Meditorial spol. s r.o.


 Z jednání zakladatelů ČIPA v roce 1996 (zleva doprava):
Prof. Václav Špičák, Dr. Viktor Kašák, Prof. Bohuslav Král, Dr.Viliam Meissner, Dr.Petr Pohunek

Partneři

© 2007-2019 Česká iniciativa pro astma
Vytvořila a spravuje MeDitorial
ISSN 1802-5595