14. května 2020

Jak a proč se umírá na astma?

Průduškové astma se v posledních letech stalo jednou z nejčastějších chronických nemocí vůbec.

Průduškové astma se v posledních letech stalo jednou z nejčastějších chronických nemocí vůbec. Dříve velmi obávaná nemoc, která mnoho lidí zavedla až do invalidity nebo je ohrozila na životě, se ovšem naštěstí díky moderním možnostem léčby stala nemocí, jejíž závažnost významně klesla. Současné léčebné postupy sice nedovedou astma ještě zcela vyléčit, ale dovedou jej velmi dobře „uvést pod kontrolu“. Tím myslíme stav, kdy je nemocný schopen vést prakticky zcela normální a plnohodnotný život bez ohrožení nebo významnějšího omezení. Je také pravda, že v současném spektru nemocných tvoří pacienti s těžšími formami nemocni jen asi 5 %. Mezi těmito jedinci jsou ale ti, kteří mohou být i přes všechny moderní postupy omezeni ve svých životních aktivitách a dokonce mohou být i ohroženi na životě.

To, že se závažnost nemoci celkově snížila a její prognóza je obecně velmi dobrá, ovšem vede mnohé nemocné i četné zdravotníky k názoru, že astma jaksi není třeba brát příliš vážně. Lékaři mnohdy váhají s nasazením účinné preventivní léčby, pacienti již nasazenou léčbu často svévolně vysazují nebo jen prostě zapomínají užívat.

Na astma se ale stále ještě umírá. Statistiky, uvedené v nejnovějším dokumentu GINA z roku 2006, ukazují, že riziko úmrtnosti nesouvisí s výskytem nemoci, ale spíše s kvalitou a dostupností zdravotní péče. Vysoká úmrtnost je především v Číně a v zemích na území bývalého Sovětského svazu a to přesto, že celková prevalence astmatu je v těchto zemích relativně nízká.

Obr. 1 - Výskyt astmatu ve světě

  Obr. 2 - Úmrtnost na astma ve světě

Nejnovější statistické údaje Českého statistického úřadu ukazují, že úmrtnost na astma v naší republice počátkem 90. let klesala, nyní se udržuje na vcelku nízkých hodnotách, nicméně dále již zřetelně neklesá. Nejnovější zveřejněné údaje jsou z roku 2005, kdy v České republice zemřelo na astma 99 osob. Ve věkové skupině mladých lidí od 5 do 34 let zemřelo 5 osob. I když tato čísla jsou ve srovnání s řadou jiných zemí velmi nízká, jde pořád o téměř 100 osob, které zemřely na nemoc, kterou dnes umíme dobře léčit.

V České republice je zdravotní péče o nemocné s astmatem na velmi vysoké úrovni a dostupné jsou prakticky všechny známé léky, diagnostické a léčebné postupy. Hlavním rizikovým faktorem, který se v našich podmínkách uplatňuje, je především podcenění nemoci a nedostatečná úroveň dlouhodobé preventivní léčby. K tomu se přidružuje nedostatečná informovanost nemocných o postupech při případném rozvoji akutního záchvatu. U většiny nemocných, kteří na astma zemřeli, lze nalézt především nesprávnou nebo nedostatečnou preventivní léčbu, případně v kombinaci s neřešenými rizikovými faktory (kouření, vystavení se příčinným alergenům apod.).

Obr. 3. - Vývoj úmrtnosti na astma v České republice

Je tedy především v rukou nemocných samotných, aby svou nemoc nepodcenili, včas se se svými potížemi přihlásili u lékaře, ale pak také dodržovali předepsaný režim a případné změny stavu konzultovali vždy se svým lékařem. Povinností lékařů je pak především nemoc na základě příznaků včas objektivně diagnostikovat a zavést léčbu podle současných doporučených postupů. Nejtěžší část péče nicméně čeká na pacienty i zdravotníky při dlouhodobé péči, kdy je třeba, aby nemocný předepsaný režim dodržoval i v době, kdy se cítí dobře. Lékař pak musí pravidelně spolupráci s nemocným kontrolovat, hlídat dodržování správných režimových opatření i ověřovat správnou inhalační techniku.

Je jisté, že většině úmrtí na astma lze předejít. Je to společná zodpovědnost všech, kdo se na péči o astma podílejí, aby úmrtnost dále klesala.

Doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc.