Česká iniciativa pro astma Mám astma - co s tím? Průduškové astma - 7. díl - poslední
1. dubna 2020

Průduškové astma - 7. díl - poslední

Postupy při akutním záchvatu

1. Jak se astma léčí (4) - konkrétní postupy při akutním záchvatu.

Hlavním pravidlem léčby akutního záchvatu je co nejvčasnější podání  inhalačního bronchodilatačního (uvolňujícího) léku s krátkodobým účinkem (Ventolin, Salbutamol, Bricanyl, Berodual), a to ve vyšší dávce než obvykle a v krátkých intervalech po sobě. To v praxi znamená, že se lék podává na počátku léčby v dávce 2 - 4 vstřiky v intervalu 20 minut. Pokud jsou používány práškové formy, může často stači již jedna dávka a není třeba překračovat 2 dávky při jednom podání. Není třeba se bát předávkování, neboť bezpečnost těchto léků v uvedených dávkách je vysoká. Pouze nemocní se závažnými poruchami srdečního rytmu nebo nemocní s nekontrolovaným vysokým tlakem by měli mít se svým lékařem domluven individuální léčebný plán. Uvedené dávky jsou shodné pro děti i pro dospělé. Po první hodině léčby je možno obvykle intervaly prodloužit a většina pacientů s mírným astmatickým záchvatem dobře reaguje na podávání 2 - 4 dávek po 3 - 4 hodinách. U středně těžkého záchvatu bývá potřeba až 6 - 10 (!) dávek po 1 - 2 hodinách. Takový stav by ale již měl být co nejdříve zkontrolován lékařem.

Nedílnou součástí akutní léčby je i podání kortikosteroidů. Pacient, který je léčen inhalačními kortikosteroidy pravidelně, při lehkém astmatickém záchvatu  může vystačit jen s inhalacemi léku bronchodilatačního. Pokud se ale stav rychle a znatelně nelepší, měl by si i takový nemocný vzít kortikosteroid v tabletách. Kortikosteroid v tabletách by si měl vzít ihned na začátku léčby každý nemocný s těžším záchvatem a také nemocný, který již v minulosti měl nějaký těžký záchvat, musel být pro záchvat přijat do nemocnice nebo dokonce na jednotku intenzivní péče. Obvyklá dávka kortikosteroidu je 0,5 - 1 mg/kg tělesné váhy u dětí, u dospělých se podává obvykle 40 - 60 mg Prednisonu. K dispozici je v tabletách také Medrol, který se podává v dávkách mírně nižších, tj. 32 - 48 mg. Bývá docela dobrou praxí, že ošetřující lékař vybaví svého pacienta několika tabletami kortikosteroidu s přesnou písemnou instrukcí, jak a v jaké situaci je má použít.

Pokud se stav nedaří rychle zvládnout nebo se dokonce bez ohledu na léčbu potíže zhoršují, je na místě neodkladně vyhledat lékařskou pomoc, případně při těžším stavu přivolat pohotovost či záchranku.

Pro péči o akutní astma by měl být pacient vybaven písemnými pokyny, v nichž je uvedeno, jak na počátku záchvatu postupovat, je vhodné tam uvést i kontaktní telefonní čísla, kam se má nemocný v případě potřeby obrátit pro akutní pomoc. V každém případě by o proběhlém akutním záchvatu jakékoliv závažnosti měl být ošetřující lékař informován, aby mohl na tuto situaci zareagovat a upravit základní dlouhodobou preventivní léčbu.

Touto kapitolou končíme náš seriál o průduškovém astmatu. Doufáme, že zde podané informace vám budou k užitku a pomohou vám získat jistotu při péči o vaše astma nebo o astma vašich blízkých. K tématu se budeme vracet a informace postupně aktualizovat.

Upozornění:

V tomto seriálu uvedené informace jsou pouze přehledem problematiky a pomůckou pro nemocné, aby své nemoci lépe rozuměli. Nejde o léčebný návod nahrazující lékařskou péči. Diagnostická a léčebná péče o pacienty musí být vždy prováděna a řízena kvalifikovaným lékařem. ČIPA nepřebírá odpovědnost za žádné situace, které by vznikly užitím zde uvedených informací bez konzultace s příslušným lékařem.

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Dětská pneumologie, Pediatrická klinika FN Motol, Praha