Česká iniciativa pro astma Informace pro zdravotníky Plán odborných akcí ČSAKI a ČPFS
27. dubna 2020

Plán odborných akcí ČSAKI a ČPFS

Zakladateli České iniciativy pro astma jsou dvě významné odborné společnosti - Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI) a Česká pneumoftizeologická společnost (ČPFS).Tyto společnosti pořádají v průběhu roku mnohé významné odborné akce, z nichž některé jsou pořádány i ve spolupráci s ČIPA

Akce pořádané ČSAKI naleznete zde.

Akce pořádané ČPFS naleznete zde.