Česká iniciativa pro astma Podrobnější informace o alergické rýmě
9. června 2020

Podrobnější informace o alergické rýmě

Umíte zhodnotit stav své alergické rýmy?

Alergická rýma je v současné době velmi rozšířeným problémem, který postihuje značnou část populace. Její projevy mohou být velmi nenápadné, jejich intenzita může kolísat v průběhu roku podle momentální přítomnosti různých alergenů v prostředí, u mnoha lidí však může být v určité formě přitomna i celoročně.

Je známé, že alergická rýma, která není dostatečně léčena a není tzv. pod kontrolou, může být jedním z významných rizikových faktorů pro rozvoj nebo zhoršení průduškoévého astmatu. Je proto velmi důležité, aby byly u nemocných s alergií jakéhokoliv typu vždy zároveň hledány příznaky alergie v jiných orgánech. Nepříliš vyjádřené příznaky alergické rýmy, tj.ucpaný noc, trvalá sekrece hlenu z nosu, se mohou často stát "normální" součástí života alergického jedince, který si na jejich přítomnost zvykne a nepovažuje je již ani za projevy nemoci. Do souvislosti s alergickou rýmou často pak nedává ani různé projevy oční, jakými jsou slzení nebo svědění, ač je známo, že oční příznaky (alergický zánět spojivek) s alergickou rýmou velmi úzce souvisejí.

O to spíše je třeba, aby na možné příznaky alergické rýmy bylo pomýšleno aktivně, aby se na tyto problémy ptal lékař při každé návštěvě pacienta a aby i pacienti si byli vědomí toho, co může projevy alergické rýmy signalizovat.

Česká iniciativa pro astma svého času připravila ve spolupráci s jedním ze svých partnerů dotazník k hodnocení kontroly nad astmatem - Test kontroly astmatu.

Nyní Vám přinášíme další podobnou pomůcku, která by měla umožnit si lépe uvědomit možné příznaky alergické rýmy, zaznamenat je a pomoci tak lékaři při hodnocení celkové kontrola nad Vaší alergií. Tato pomůcka může být prospěšná i těm, kdo dosud pro alergickou rýmu sledováni nejsou a kteří si možná teprve při vyplnění tohoto krátkého dotazníku uvědomí, že již dlouho žijí s problépmy, které je možné v dnešní době účinně řešit.

Dotazník je možno si stáhnout a vytisknout, příslušnou část pak můžete odevzdat svému lékaři při nejbližší návštěvě.