15. června 2020

Poradna ČIPA

Jedním ze základních úkolů ČIPA je zvýšení informovanosti o průduškovém astmatu mezi laickou veřejností.

Důvodem k tomuto velkému zájmu o astma je skutečnost, že počet astmatiků v populaci neklesá, naopak se potvrzuje, že mnoho astmatiků mezi dětmi i dospělými zůstává nepoznáno. Skupina protiastmatických léků se v naší zemi řadí na osmou příčku v nákladech vydaných na všechna léčiva. Cílem snažení ČIPA je, aby astma bylo včas diagnostikováno a účinně a bezpečně léčeno, Tak se podaří zabránit rozvoji nevratných změn, které kvalitu života našich pacientů a jejich rodin zhoršují. Cílem je i to, abychom léčili astma ekonomicky a racionálně.

Přes dosažené úspěchy ve vzdělávání praktických lékařů je základem úspěchu především lepší znalost nemoci a všech souvislostí mezi nemocnými a jejich rodinami. Jen dobře informovaný nemocný dokáže svou nemoc dobře zvládat, jen dobře informovaný nemocný se naučí svou nemoc vnímat jako něco, čeho se není třeba bát a s čím si v každé situaci ví rady.

K tomu, abyste se o své nemoci dověděli více, je kromě našich ostatních aktivit určena i tato informační linka.

ČIPA Vám nabízí možnost odpovědi odborníků na Vaše otázky o astmatu a alergických onemocněních. Účelem této linky není nahrazovat lékařskou péči a nejsme ani schopni Vám zprostředkovávat přímý kontakt s odbornými ordinacemi ve Vašem regionu. Rádi Vám ale odpovíme na Vaše otázky týkající se astmatu, alergie a respiračních onemocnění.

Prosíme o pochopení, že ne vždy jsme schopni odpovědět okamžitě. Projděte si také před položením otázky naše stránky, na mnohé otázky najdete odpověď v již dříve publikovaných článcích.

Otázky a odpovědi, které zveřejňujeme na našich stránkách, nesou sebou jméno tazatele. Pokud si nepřejete své jméno na stránkách uvést, uveďte případně pouze křestní jméno, e-mailovou adresu uveďte vždy. Ta není zásadně nikdy zveřejněna a na ni vám také přijde naše odpověď.

Na některé konkrétní a podrobnější otázky odpovídáme tazatelům přímo, takové odpovědi nebudou zveřejňovány vzhledem k nutnosti respektování ochrany soukromí a osobních dat.

Informační linka ČIPA není určena k propagaci výrobků nebo služeb, není ani určena k přímé komunikaci mezi návštěvníky stránek ČIPA. Dotazy, které tato omezení porušují, jsme nuceni ze stránek odstranit. Děkujeme za pochopení.