Dotaz 11

12. května 2007 Stežkovi:

Prosím o sdělení, kdy a kde bude v Brně měřena kapacita plic, termín není zatím znám, zda proběhne do letních prázdnin a bude-li na místě měřena kapacita plic. Otázka druhá-zda 16.5.bude v Olomouci měřena kapacita plic od 14-18hod.-Děkuji za odpovědi obratem, protože termín brněnský zatím není stanoven, abychom věděli, jak se náme zařídit.

12. května 2007 Odpověď:

Den astmatu v Olomouci proběhne ve středu 16.5.2005 od 14 do 18 hod , součásti bude prováděno měření ventilačních funkcí, bude
přednáškové odpoledne zakončení besedou s přítomnými odborníky, na místě bude i výstavka pomůcek a léků pro astmatiky.
Vše proběhna jako již tradičně na Teoretických ústavech LF ve Velké
posluchárně a předsálí.
Den astmatu s měřením funkce plic v Brně již proběhl 2.5.
Brněnská klinika TRN pořádá ještě 29.5 v prostorách kliniky setkání s
pacienty. Tato akce není organizována společností ČIPA, proto je třeba
bližší informace získat přímo u přednostky kliniky prof. J. Skřičkové.