Dotaz 144

6. února 2008 Jana:

Dobrý den, syn 2r 9m,má od 2 měsíců atopický ekzém až nyní byl na alergologickém vyšetření a byla mu zjištěna vícečetná potravinová alergie a alergie na trávu a pyl. Nikdo z rodiny alergii, astma ani ekzém nemáme, jaká je pravděpodobnost, že syn bude v budoucnu trpět astmatem? (dýchací potíže nemá). Syn je oproti svým vrstevníkům menší, myslíte, že by mohla mít na to vliv potravinová alergie? Jestli ano, doženeto někdy?? Předm moc děkuji za odpověď.

6. února 2008 Odpověď:

Vážená paní Poláčková,
předpokládám, že tvrzení "byla zjištěna vícečetná alergie" je podloženo pravděpodobně krevními testy. A to je první úskalí jakéhokoli hodnocení. Sama upozorňujete na rozpor mezi zjištěním "alergie na trávu a pyl" a němou klinikou ("dýchací obtíže nemá"). A naprosto totéž platí o možné potravinové alergii. Vaše dítě má ekzém a není vůbec jasné, zda tento jediný projev je spouštěn potravinami, nebo nikoli.
Takže předně : vaše dítě není alergické na potraviny a pyly, ale je jen pouze přecitlivělé vůči některým potravinám a pylům. To nemusí pro nosiče ještě nic znamenat. Jde jen o pouhé zvýšení alergických protilátek. Pokud totiž mluvíme o alergii - pak musí být zřejmá souvislost s přecitlivělostí a obtížemi (například: kontakt s pylem a následné kýchání, nebo požití potravin a zhoršení ekzému, nebo třeba i neprospívání - viz níže), a to nejspíš u vašeho dítěte není. Ani nevím, jak vysoké hodnoty alergických protilátek vlastně vyšly - to také není nepodstatné. A ani nevím, zda drží vaše dítě nějakou eliminační dietu, a jak přísnou? A ani nevím, zda byly provedeny kožní alergologické testy.
K dalšímu bodu vaší otázky: pravděpodobnost budoucího astmatu u nynějšího ekzematika s nálezem alergických protilátek (byť bez rodinné zátěže) je poměrně vysoká - odhaduji něco kolem 50 %. A pokud jsou přítomny i jiné indicie (chronická rýma, specifický nález v krevním obraze i jiné), pak se pravděpodobnost astmatu nejspíš ještě zvyšuje.
A poslední bod - dítě je menší (až nyní, nebo již od narození ?). Důvodu může být mnoho. Opět závisí další hodnocení na přesné výšce, a to i rodičů. Jde o závažný stav, který se musí ihned řešit ? A nebo o stav, který vyžaduje jen průběžné kontroly ? Důvod v potravinové alergii (řekněme raději přecitlivělosti - viz výše) být teoreticky může, ale je to nepravděpodobné, resp. krajně nepravděpodobné. Je potřeba se pokusit o cílené a cílenější určení, zda potraviny ( a jaké) ovlivňují zdravotní stav dítěte, či nikoli. A ještě jedna poznámka - dítě nemusí být malé kvůli nemoci, ale může být malé z důvodu nevhodně volené diety na předpokládanou nemoc.
Víc spekulovat z těch několika údajů nemohu.
martin fuchs