Dotaz 556

6. dubna 2010 Martin:

Může být astma nemocí z povolání a jak se postupuje při jejim prokázání

6. dubna 2010 Odpověď:

Ano, je třeba podrobného vyšetření na oddělení pracovního lékařství.