Dotaz 582

10. května 2010 jiří:

jak velký vliv procentuálně má na dítě kouření matky v těhotenství pro vznik astmatu,pokud se v rodině astma ani žádné alergie nevyskytují?je možné říct zda existuje přímá úměra mezi počtem cigaret a vyšším rizikem,, nebo stačí aby matka kouřila pouze občas?děkuji

10. května 2010 Odpověď:

Každé kouření v těhotenství škodí plodu, je známo, že tyto děti mívají užší dýchací cesty a možnost rozvoje dechových potíží i nezávisle na alergii.