Dotaz 73

13. října 2007 Jana:

Dobrý den, chtěla bych více vědět o Xolairu a jeho vlivu v těhotensví a zda je reálné s ním kojit či nikoli.Dále zda může ovlivnovat hladiny hormonů nebo ne a zad je možné při léčbě tímto lékem postoupit IVF. Jsem tímto novým lékem léčená a vím, že dosud je ve studii. V případě těhotenství bych ráda dále pokračovala v užívání tohoto léku. Můj lékař mě informoval,a dostupné informace, kt o tomto léku,které má mi již dal. Bohužel nikde není psané o IVF, vlivech tohoto léku ev. na tvorbu hormonů či více rozebrané kojení. Vím,že IgE přechází do mateřského mléka. Vaše odpověd může být i odborná.Děkji a s pozdravy

13. října 2007 Odpověď:

Vážená paní!
Podobně jako u jiných protiastmatických léků je i u Xolairu upozorněno na to, že neexistují spolehlivé důkazy o jeho bezpečnosti pro těhotné ženy. Proto se jeho užití řídí pouze individuálním posouzením toho, zda je konkrétně ve Vašem případě větším rizikem léčbu nepodat nebo tento lék podat i za cenu jistého (neznámého) rizika pro plod. Z dosud známých údajů se však nezdá, že by rizika byla vysoká. Teoreticky by tedy bylo možno při léčbě Xolairem podstoupit i IVF, nicméně toto rozhodnutí je opět vysoce individuální a je třeba, aby bylo učiněno Vašimi lékaři. Tento lék by neměl mít přímý vliv na tvorbu hormonů. Kojení se při léčbě Xolairem nedoporučuje, neboť se látka zřejmě vylučuje do mateřského mléka a její případný vliv na kojence je neznámý.
Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. - ČIPA