Dotaz 905

3. října 2014 Šárka Gajová:

Dobrý den, jsme základní škola a mateřská škola, kterou navštěvuje 1 žák s astmatickými obtížemi, který je ohrožen možným anafylaktickým šokem. Jakou nabízíte podporu pedagogickým pracovníkům při práci s takovýmto dítětem? Děkuji za odpověď. Šárka Gajová

3. října 2014 Odpověď:

Dobrý den, Česká iniciativa pro astma již od roku 2009 provádí školení pedagogických pracovníků pro práci a dětmi s alergií či astmatem. Projekt se jmenuje 7A a informace o něm najdete na našich stránkách. Po krátké přestávce nyní již plánujeme jeho pokračování. Bylo by jistě možné někoho z pedagogického sboru na tento seminář vyslat. Na semináři se kromě jiného i nacvičuje práce s pacientem s anafylaxí včetně aplikace autoinjektoru. Kontaktujte, prosím, kancelář ČIPA, kde budou v dohlednu k dispozici informace o místech dalších školení. e-mail cipa@volny.cz S pozdravem dr. Pohunek